ISO 9001 Vagt

 
 
 

ISO 9001 Vagt

Fra 1. juli 2006 skal alle vagtfirmaer være ISO 9001 certificerede for at kunne være registreret hos F&P, og dermed være godkendt til alarmpatruljekørsel på alarmanlæg i sikringsniveau 20-60.

Kley´s Vagttjeneste påbegyndte sin ISO 9001 certificering d. 15/12 2005 og blev blandt de første vagtselskaber i Danmark, der blev certificeret.For Kley´s Vagttjeneste så processen således ud:

    Skriftlig Erklæring om deltagelse i SikkerhedsBranchens ISO 9001-certificering, der samtidig er en forpligtelse til at ville over- holde de af Dansk Standard stillede krav, fremsendes til Sikker- hedsBranchen.
    Bindende tilmelding til opstartskursus (I).

  Opstartskursus af én dags varighed gennemført af Sikkerheds- Branchen.
Ved kursusafslutning havde Kley´s Vagttjeneste udarbejdet ud- kast til en handlingsplan for implementering af kvalitetssty- ringssystemet i egen virksomhed.
  Der blev dernæst gennemført en driftsprøvefase, som skulle sikre at implementeringen blev gennemført som planlagt. Der var her- under oprettet en ”Hot Line” for medlemmerne, hvor råd og vejledning kunne søges. Varighed 2 måneder.
  Efterfulgt af Klargøringskursus (II) til intern audit.

  SikkerhedsBranchen gennemførte en intern audit af virksom- hedens kvalitetssystem, hvor Kley´s Vagttjeneste blev auditerede på en på forhånd fastlagt dag.
   

 

 

 

 

Dansk Standard gennemførte ekstern audit af Kley´s Vagt- tjeneste kvalitetssystem i virksomheden. 
 

 Dansk Standard udstedte det første ISO 9001 certifikatet.

   

Siden dannet på: 0.03 sekunder
365,852 Unikke besøg